Chính Sách Bảo Mật

Điều khoản sử dụng website

1. Thỏa thuận chung về Điều khoản sử dụng website

Trước tiên, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý khách hàng đã quan tâm và muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận này. Việc truy cập hoặc sử dụng website CitySpace.vn sẽ được coi là sự đồng ý và chấp nhận ràng buộc theo Điều khoản Thoả thuận.

CitySpace.vn là một trang web được thiết kế để cung cấp thông tin về dịch vụ bất động sản và các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả việc người sử dụng đăng thông tin quảng cáo nhu cầu mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản từ những người dùng khác, hoặc tương tác với những người dùng đó. Trang web CitySpace.vn chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, ý kiến, văn bản, đồ hoạ, liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người dùng có thể truy cập, bao gồm cả thông tin trên website CitySpace.vn mà người dùng có thể thay đổi, chẳng hạn như đăng thông tin quảng cáo mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản.

2. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Cityspace.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền việc bạn sử dụng website Cityspace.vn

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Cityspace.vn bạn đồng ý sẽ không:

Hạn chế hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng và trải nghiệm các tính năng tương tác.
Truyền tải hoặc chuyển gửi các thông tin không hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, không phù hợp về mặt thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ thông tin nào không đúng đắn, bao gồm cả việc truyền tải tin tức góp phần hoặc khuyến khích hành vi vi phạm pháp luật, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm các luật của địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế.
Gửi hoặc chuyển gửi thông tin, phần mềm hoặc tài liệu khác mà vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao gồm cả tài liệu xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác mà không có sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.
Gửi hoặc chuyển gửi thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc các thành phần gây hại khác.
Thay đổi, phá hoại hoặc xóa nội dung hoặc các phương tiện khác không thuộc sở hữu của bạn, hoặc làm trở ngại cho người khác trong việc truy cập vào trang web Cityspace.vn.
Tuyên bố có liên quan hoặc phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức hoặc thể chế khác mà bạn không được uỷ quyền để tuyên bố mối liên hệ đó.
Vi phạm các quy tắc, chính sách hoặc hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các dịch vụ trực tuyến. Khi vi phạm các quy định trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng trái phép trang web

2. Các điều khoản khác

Liên kết bên ngoài: Trang web CitySpace có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài này. Người dùng nên xem xét và đọc kỹ chính sách bảo mật của các trang web bên

 

 

 

 

icon
icon
icon
icon